مهمونی دیشبو که با میم رفتیم اون دختره معلوم الحالم اومده بود! همونکه خودش منو با میم اشنا کرده بود و بعدترش خودش یه روز چنان منو عصبانی کرد که میخاستم با میم تموم کنم! و بعدترش هی میگفت دوس پسر خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشه و میم چقدر دوره از اون ویژگی ها! دختره انقدر بیشعور و بی شخصیت رفتار کرد که تمام مدت برای کنترل عصبانیتم اب میخوردم! تا به میم رسید گفت یه ماچ بده ببینم!!!! شما زنی رو تصور کنین که 32 سالشه و ادای یه دختر بچه 5 ساله رو درمیاره و تا به یک دختر و پسری که میدونه با هم رابطه دارن میرسه اول میرسه سمت پسره و خیلی صمیمی با پسر برخورد میکنه و بعد میگه یه ماچ بده! من که کلن با این خانوم سرو سنگین بودم و حتی با میم  هم خیلی بد حرف زدم! چون قبلش داشت بهم میگفت من حال این خانومو میگیرم که باعث شد عشقم ناراحت بشه و هزار تا زبون بازیه دیگه و تا این زن اومد کلن یه جور دیگه حرف زد! ته مراسمم وقتی سال نو شد با همه روبوسی کردن ! من با پسرای مجرد مهمونی روبوسی نکردم! هرچند میم روی منو سفید کرد و با همه ی خانوما خیلی گرم روبوسی کرد! خب این منو واقعن به فکر واداشت! اما خب به روی خودمم سعی میکردم نیارم ولی خب سخت بود خیلی! میم امروز مسافرتش شروع میشه و تا کل هفته دیگه اینجا نیس. تو اخرین صحبتمون خیلی اتفاقی راجع به ازدواج حرف زدیم و من از طرز فکر میم راجع به ازدواج به این نتیجه رسیدم که این ادم به تنها چیزی که فکر نمیکنه همینه! حالم بد شد! من البته ادم ازدواجی نیستم ولی این طرز فکر منو به فکر وادار کرد! به میم گفتم به ازدواج فکر کنه و بهش گفتم از سفرش برگشت بیاد ازم خاستگاری کنه! بیاد بشینه رو به رو باهام حرف بزنه! میم گفت امادگی ازدواجو نداره! گفتم باشه پس فراموشم کن! گفت بش فکر میکنه!  و حالا قرار شده وقتی برگشت بیاد ازم خاستگاری کنه!!! که بعید میدونم این حرفش به معنای جدی گرفتن این قضیه باشه. من میخام جدن به ازدواج فکر کنم امیدوارم منو ناامید نکنه!

منبع : قلعه ای در آسمان |ازدواج منبع : قلعه ای در آسمان |ازدواج منبع : قلعه ای در آسمان |ازدواج منبع : قلعه ای در آسمان |ازدواج منبع : قلعه ای در آسمان |ازدواج منبع : قلعه ای در آسمان |ازدواج منبع : قلعه ای در آسمان |ازدواج منبع : قلعه ای در آسمان |ازدواج منبع : قلعه ای در آسمان |ازدواج منبع : قلعه ای در آسمان |ازدواج منبع : قلعه ای در آسمان |ازدواج منبع : قلعه ای در آسمان |ازدواج منبع : |ازدواج منبع : قلعه ای در آسمان |ازدواج منبع : قلعه ای در آسمان |ازدواج منبع : قلعه ای در آسمان |ازدواج منبع : قلعه ای در آسمان |ازدواج منبع : قلعه ای در آسمان |ازدواج منبع : قلعه ای در آسمان |ازدواج منبع : قلعه ای در آسمان |ازدواج منبع : قلعه ای در آسمان |ازدواج منبع : قلعه ای در آسمان |ازدواج منبع : |ازدواج منبع : |ازدواج منبع : |ازدواج منبع : |ازدواج منبع : |ازدواج منبع : |ازدواج منبع : |ازدواج منبع : |ازدواج منبع : |ازدواج منبع : |ازدواج منبع : |ازدواج منبع : |ازدواج منبع : |ازدواج منبع : |ازدواج منبع : |ازدواج منبع : |ازدواج منبع : |ازدواج منبع : |ازدواج منبع : |ازدواج منبع : |ازدواج منبع : |ازدواج
برچسب ها : ازدواج ,خیلی ,گفتم ,بیاد ,روبوسی ,باشه ,برگشت بیاد